Kobiety w transporcie – uprzedzenia to już przeszłość, kobiety w TSL to przyszłość!

Wg danych GUSu, w polskim transporcie prawie 1/5 pracowników* to kobiety. Czy TSL to nadal zmaskulinizowana branża?

Od kilku lat Komisja Europejska aktywnie wspiera zatrudnianie kobiet w branży. Niezwykle istotne są oddolne przemiany, jakie przechodzi polski rynek pracy.
Bastion uprzedzeń płciowych w logistyce upadł nieodwracalnie – przekonują przedstawiciele i przedstawicielki TSL, ponieważ z jednej strony rozwój usług logistycznych przyspiesza, a z drugiej najzwyczajniej brakuje rąk do pracy – te „delikatne”, kobiece, okazały się silniejsze niż się to branży wydawało. Zauważyć należy także, że coraz lepsze staje się przygotowanie zawodowe kobiet, które swoimi kompetencjami w niczym nie ustępują mężczyznom.

Kobiety do pracy? Jak najbardziej!

Według danych Randstad Polska w 2020 r. najwięcej kandydatek ubiegało się właśnie o pracę w sektorach produkcyjnym i logistycznym. Według specjalistów wynika to z liczby wakatów tworzonych przez te sektory. Z analiz firmy rekrutacyjnej Randstad Polska wynika też, że systematycznie wzrasta udział kobiet aplikujących na stanowiska brygadzistów i kierowników w branży logistycznej.
Przewija się też obiektywny czynnik niedoborów kadrowych. Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego informuje, że od początku wojny w Ukrainie Polskę opuściło 33 tys. kierowców-Ukrainców. Branża boryka się z niedoborem pracowników już od lat, w 2021, według PwC wynosił on ok. 100 tys. etatów.

Równość się opłaca!

Dbanie o wyrównywanie szans kobiet to nie tylko walka ideałów.
Badania naukowe nie pozostawiają wątpliwości, że równanie szans kobiet i mężczyzn po prostu się opłaca. Analiza wyników finansowych firm z listy Fortune 500 wykazała, że przedsiębiorstwa z większą reprezentacją kobiet na stanowiskach kierowniczych odnotowały o 35 proc. wyższy zwrot z kapitału i o 34 proc. wyższy zwrot dla akcjonariuszy. Ponadto spółki, w których co najmniej trzy kobiety są dyrektorami zarządów, miały 66 proc. wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału, 42 proc. wyższy zwrot ze sprzedaży i 53 proc. wyższy zwrot z kapitału. Także „Diversity Matters Report” przygotowany przez firmę doradztwa strategicznego McKinsey dowodzi, że przedsiębiorstwa stawiające na zrównoważone zespoły złożone po równo z kobiet i mężczyzn osiągają przychody wyższe nawet o 15 proc.

Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ kobiety świetnie adaptują się do zmian na rynku pracy, swoje obowiązki wykonują często rzetelniej od męskiej części zespołu, ale przejawiają też większość otwartość umysłu i ogromną kreatywność – w końcu to ich rewolucja!

Pobierz bezpłatny poradnik i dowiedz się jak wprowadzać monitoring GPS w zgodzie z RODO i Kodeksem Pracy

Cześć, Nazywam się Jarek Nawigator i prowadzę GPS Guardian. Wraz z naszym całym zespołem dążymy do tego, aby pojęcia takie jak: M2M, GPS, GSM, telemetria i nie były już więcej niezrozumiałym zbitkiem słów, tylko technologiami, które skutecznie wykorzystasz w swoim biznesie. Nasze rozwiązanie GPS Guardian pomoże sprostać wyzwaniom związanym z zarządzaniem flotami samochodów osobowych, ciężarowych czy maszyn, umożliwi podniesienie wydajności i namierzy miejsca, gdzie Twoi pracownicy generują niepotrzebne koszty.