Monitorowanie pojazdów i RODO cz. 1 | Obowiązki pracodawcy

RODO jest zmartwieniem pracodawców od 2018 roku. Czym są dane osobowe i jak wygląda ich ochrona przy aktywnym monitoringu pojazdów służbowych? Co z jazdą prywatną i zbieraniem danych?
Przygotowaliśmy serię artykułów dotyczących RODO i systemów monitoringu GPS, oto pierwszy z nich.

RODO – czym są dane osobowe

Dane osobowe, są to wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Zaliczyć więc można do nich:

 • imię i nazwisko,
 • numer PESEL,
 • nr dowodu osobistego,
 • adres zamieszkania,
 • dane teleadresowe (nr telefonu, adres mailowy),
 • wizerunek,
 • inne cechy fizyczne, fizjologiczne, kulturowe, społeczne lub ekonomiczne, pozwalające na identyfikację osoby

Wśród wielu informacji swoje miejsce mają także dane lokalizacyjne, co więc namierzanie pojazdów ma wspólnego z danymi osobowymi? Więcej niż mogłoby się wydawać; do każdego pojazdu we flocie można bowiem przydzielić konkretnego pracownika, a to natomiast otwiera potężne źródło informacji – o jego bieżącym położeniu, stylu prowadzenia pojazdu, nawykach i wielu innych.
O zarządzaniu tymi informacjami mówi rozporządzenie europejskie.

Ochrona danych osobowych kierowcy, a obowiązki prawne

Kwestia monitoringu flot samochodowych nie została bezpośrednio uwzględniona w zapisach rozporządzenia, jednak polski ustawodawca ustanowił nowe przepisy, dodane do kodeksu pracy w ramach zmienionej ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r., precyzują jasno, kiedy oraz na jakich warunkach dopuszczalny jest monitoring pojazdów. Na podstawie artykułów 222 i 223 k.p. kształtują się relacje między GPS a RODO.

Otóż dopuszczają one możliwość stosowania monitoringu wyłącznie w dwóch celach:

 • gdy jest to niezbędne do zaplanowania zajęć kierowców w sposób pozwalający na pełne wykorzystanie czasu ich pracy, np. przez kontrolę optymalnego doboru tras,
 • lub w celu zapewnienia właściwego użytkowania przez kierowcę powierzonych mu narzędzi, co może mieć związek np. z realizowaną przez firmę polityką eco-divingu (artykuł szerzej mówiący o jeździe ekologicznej pojawi się w drugiej części serii)

Obowiązek informacyjny – czy kierowca musi wiedzieć o monitoringu?

Celowość stosowania monitoringu w pojazdach to jeden z obowiązków, istotna jest również polityka informacyjna. Kwestię tę przepisy precyzują jasno – o wprowadzeniu systemu GPS przedsiębiorca zobowiązany jest poinformować wszystkich pracowników nie później niż do dwóch tygodni przed jego uruchomieniem.

 

To jednak nie wszystko: 

 • pracodawca musi także w jasny i czytelny sposób oznaczyć monitorowane pojazdy,
 • zobowiązany jest wyjaśnić, do kogo trafiają gromadzone dane 
 • jak długo będą przechowywane
 • oraz zaznajomić pracowników z prawami, jakie przysługują im na gruncie RODO.

Gwarancję ochrony ich przestrzegania oraz dbałości o prywatność ma natomiast stanowić obowiązek wpisania zasad monitorowania pojazdów do regulaminu lub układu zbiorowego pracy. W przypadku przedsiębiorstw flotowych jego rolę może pełnić polityka flotowa.

Zapraszamy do przeczytania pozostałych artykułów dotyczących RODO i systemów GPS.

Pobierz bezpłatny poradnik i dowiedz się jak wprowadzać monitoring GPS w zgodzie z RODO i Kodeksem Pracy

Cześć, Nazywam się Jarek Nawigator i prowadzę GPS Guardian. Wraz z naszym całym zespołem dążymy do tego, aby pojęcia takie jak: M2M, GPS, GSM, telemetria i nie były już więcej niezrozumiałym zbitkiem słów, tylko technologiami, które skutecznie wykorzystasz w swoim biznesie. Nasze rozwiązanie GPS Guardian pomoże sprostać wyzwaniom związanym z zarządzaniem flotami samochodów osobowych, ciężarowych czy maszyn, umożliwi podniesienie wydajności i namierzy miejsca, gdzie Twoi pracownicy generują niepotrzebne koszty.