Jaki jest czas pracy kierowców w 2023 roku? | Nowe zasady dla kierowców zawodowych

Zmęczenie kierowców, przepracowanie, a co za tym idzie – zmniejszona koncentracja, są częstym czynnikiem zwiększenia ryzyka kolizji drogowych. W celu zapobiegania takim sytuacjom, w 2023 roku wprowadzono tygodniowy czas pracy, który dotyczy zarówno kierowców pracujących w ramach etatu, jak i na własny rachunek.

Ile wynosi maksymalny czas pracy kierowcy w 2023

Czas pracy kierowców zawodowych reguluje Europejska dyrektywa, zgodnie z jej zapisami:

 • w trakcie zmiany kierowca może prowadzić pojazd przez 9 godzin (2 razy w tygodniu do 10 godzin),
 • po 4,5-godzinnej jeździe pracownik musi zrobić co najmniej 45-minutową przerwę,
 • czas odpoczynku po powrocie do bazy lub miejsca zamieszkania musi wynosić co najmniej 24 godziny,
 • tygodniowy czas pracy kierowcy nie może przekroczyć 56 godzin.

Kto musi przestrzegać maksymalnego czasu pracy

Zgodnie z unijnymi przepisami osoby poruszające się:

 • pojazdami ciężarowymi powyżej 3,5 tony (wraz z przyczepami),
 • busami posiadającymi więcej niż 8 miejsc pasażerskich

zobowiązane są do przestrzegania limitów dotyczących maksymalnej liczby godzin spędzonych za kierownicą.

Kiedy kierowca może przekroczyć czas pracy

Od powyższych zasad obowiązują jednak pewne odstępstwa. Przekroczenie limitów czasu pracy jest dopuszczalne w przypadku wystąpienia czynników zewnętrznych, których nie dało się przewidzieć na etapie planowania transportu. Zalicza się do nich m.in.:

 • trudne warunki atmosferyczne,
 • zdarzenia na przejściach granicznych,
 • zator komunikacyjny

Każdy pojedynczy incydent musi zostać szczegółowo opisany przez kierowcę na tachografie cyfrowym. W przeciwnym razie zarówno na pracownika, jak i pracodawcę mogą zostać nałożone wysokie kary pieniężne.

PRZECZYTAJ: Tachograf: zmiany w Pakiecie Mobilności, wymagania, zasady korzystania.

 

Co istotne, nie tylko zdarzenia losowe wymagają wpisów do tachografu. Każdy pracownik jest zobowiązany do korzystania z karty do tachografu podczas swojej zmiany, począwszy od momentu uruchomienia silnika. Kierowca powinien pamiętać także o:

 • wyborze właściwego trybu na urządzeniu
 • wpisaniu symbolu kraju, w którym rozpoczyna i kończy pracę
 • wyjęciu karty, gdy pojazd jest przejęty przez innego kierowcę

Tachograf cyfrowy rejestruje dzienny i tygodniowy czas pracy wszystkich kierowców, dlatego przestrzeganie tych zasad jest kluczowe dla bezpieczeństwa i komfortu.
Ze względu na możliwą kontrolę — fleet managerowie są zobowiązani do pobierania i przechowywania danych pochodzących z tachografów przez 45 dni. W przypadku wykrycia błędów lub nadużyć uprawnione służby mogą nałożyć wysokie kary – sięgające nawet kilku tysięcy złotych.

Jeśli Twoja firma potrzebuje pomocy w wyborze najlepszego monitoringu, wraz z obsługą tacho, skontaktuj się z nami- doradzimy rozwiązanie uszyte na wymiar Twojej firmy.

Pobierz bezpłatny poradnik i dowiedz się jak wprowadzać monitoring GPS w zgodzie z RODO i Kodeksem Pracy

Cześć, Nazywam się Jarek Nawigator i prowadzę GPS Guardian. Wraz z naszym całym zespołem dążymy do tego, aby pojęcia takie jak: M2M, GPS, GSM, telemetria i nie były już więcej niezrozumiałym zbitkiem słów, tylko technologiami, które skutecznie wykorzystasz w swoim biznesie. Nasze rozwiązanie GPS Guardian pomoże sprostać wyzwaniom związanym z zarządzaniem flotami samochodów osobowych, ciężarowych czy maszyn, umożliwi podniesienie wydajności i namierzy miejsca, gdzie Twoi pracownicy generują niepotrzebne koszty.