Baza eksploatacyjna – nowe wymogi Pakietu Mobilności | Od 2023 r.

Pakiet mobilności i polskie przepisy doprecyzowały definicję bazy eksploatacyjnej, jednak tutaj pojawia się wiele pytań, na które odpowiadamy.

Zgodnie z przepisami od początku tego roku baza eksploatacyjna musi znajdować się w Polsce i być wyposażona w tak, by prowadzić działalności w sposób ciągły i zorganizowany. Jej wielkość musi być adekwatna do skali prowadzonej działalności. W jej skład musi też wchodzić co najmniej jeden z następujących elementów:

  • miejsce postojowe
  • miejsce załadunku i rozładunku
  • miejsce konserwacji i naprawy

Przepisy określają minimalną liczbę miejsc parkingowych w bazie.

Od początku stycznia bieżącego roku taka baza eksploatacyjna firmy transportowej musi mieć tyle miejsc postojowych, ile wynosi 1/3 floty pojazdów zgłoszonych do licencji. W przypadku niewielkich przewoźników, mających jedno lub dwa auta, parking powinien mieć miejsce na jedno. Jeśli przewoźnik posiada kilka baz eksploatacyjnych na terytorium Polski, również powinien dysponować liczbą miejsc adekwatną do 1/3 liczby wszystkich pojazdów zgłoszonych do organu wydającego zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

Bazę dostosowaną do nowych wymagań należało zgłosić do 15 stycznia 2023 roku.

Na stronie internetowej www.gov.pl.dostępny jest wzór takiego oświadczenia (druk OB). Dodatkowo, jeśli adres bazy eksploatacyjnej jest inny niż adres przedsiębiorcy wskazany we wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej, przewoźnicy zobowiązani są także do złożenia w tym terminie stosownego oświadczenia i aktualizacji adresu.

Obowiązek zgłoszenia baz dotyczy wszystkich przewoźników posiadających zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wydane przed 1 marca 2022 roku lub tych, wobec których postępowanie w sprawie uzyskania pozwolenia zostało wszczęte przed tym terminem i do 1 marca 2022 roku nie udało się go rozstrzygnąć.

Pobierz bezpłatny poradnik i dowiedz się jak wprowadzać monitoring GPS w zgodzie z RODO i Kodeksem Pracy

Cześć, Nazywam się Jarek Nawigator i prowadzę GPS Guardian. Wraz z naszym całym zespołem dążymy do tego, aby pojęcia takie jak: M2M, GPS, GSM, telemetria i nie były już więcej niezrozumiałym zbitkiem słów, tylko technologiami, które skutecznie wykorzystasz w swoim biznesie. Nasze rozwiązanie GPS Guardian pomoże sprostać wyzwaniom związanym z zarządzaniem flotami samochodów osobowych, ciężarowych czy maszyn, umożliwi podniesienie wydajności i namierzy miejsca, gdzie Twoi pracownicy generują niepotrzebne koszty.