W tym roku zima nie zaskoczy Samorządów – ZUD z wykorzystaniem monitoringu GPS

Zimowe utrzymanie dróg jest niezwykle istotnym aspektem odpowiedzialności jednostek samorządowych. W celu skutecznego zarządzania tym procesem i minimalizowania problemów, jakie mogą się pojawić, coraz częściej sięgają one po nowoczesne narzędzia wspomagające.

ZUD jest niezwykle istotnym aspektem odpowiedzialności jednostek samorządowych. W celu skutecznego zarządzania tym procesem i minimalizowania problemów, jakie mogą się pojawić, coraz częściej sięgają one po nowoczesne narzędzia wspomagające, takie jak system GPS Guardian. Dzięki temu rozwiązaniu możliwe jest skuteczne nadzorowanie zimowego utrzymania dróg (ZUD) oraz usprawnienie procesów związanych z tym zadaniem.

Zarządzający utrzymaniem zimowym dróg często spotykają się z szeregiem problemów, które utrudniają skuteczne wykonywanie swoich obowiązków. Oto kilka z tych problemów:

 1. Ograniczone środki finansowe do realizacji zadań w ramach ZUD: Jednostki samorządowe często dysponują ograniczonym budżetem na utrzymanie zimowe dróg, co utrudnia wykonywanie niezbędnych prac.
 2. Brak informacji o aktualnej sytuacji: Zarządzający często nie mają pełnej wiedzy na temat tego, ile dróg zostało już odśnieżonych czy posypanych, a gdzie pojazdy jeszcze nie dotarły. Brak tej informacji utrudnia efektywne planowanie i koordynację działań.
 3. Żmudne raportowanie wykonanych przejazdów i podsumowywanie akcji: Proces raportowania dotyczący wykonanych przejazdów, liczby dni, kilometrów czy czasu pracy pojazdów może być czasochłonny i skomplikowany.
 4. Utrudniona weryfikacja rozliczeń z wykonawcami usługi: Weryfikacja rozliczeń z wykonawcami związanych z utrzymaniem zimowym dróg może być trudna i angażować wiele zasobów. Szybkie wykrywanie nadużyć i składanie reklamacji staje się wyzwaniem.
 5. Zabezpieczenie transparentności wydawania środków publicznych: Koszty utrzymania zimowego dróg i chodników rosną każdego roku, dlatego istnieje potrzeba zapewnienia transparentności i efektywnego wydatkowania publicznych środków.
 6. Brak dobrych praktyk w zakresie profesjonalnego monitorowania pojazdów: Wiele jednostek samorządowych nie ma odpowiednich narzędzi do monitorowania i śledzenia pojazdów wykonawców w czasie rzeczywistym.
 7. Częste zgłoszenia mieszkańców i reklamacje: Zgłoszenia mieszkańców i reklamacje związane z utrzymaniem zimowym dróg angażują dużo czasu i zasobów.

Właśnie tutaj system monitoringu, taki jak GPS Guardian może okazać się niezwykle pomocny.

Korzyści monitoringu GPS dla zimowego utrzymania dróg (ZUD)

 1. Monitoring on-line: Dzięki systemowi GPS Guardian można monitorować działania wykonawców w czasie rzeczywistym. Zapewnia to bieżącą informację o położeniu pojazdów i aktualnej sytuacji na drogach.
 2. Czytelna informacja o przejeździe danego pojazdu w określonym dniu: System dostarcza szczegółowe dane o przejeździe danego pojazdu wraz z prędkością, datą, godziną i pozycją pojazdu.
 3. Historia tras z całego okresu odśnieżania: Możliwość przeglądania historii tras pojazdów z całego okresu odśnieżania ułatwia analizę i planowanie działań.
 4. Wyświetlanie tras na mapie dla kilku pojazdów jednocześnie: System umożliwia jednoczesne wyświetlanie tras kilku pojazdów na mapie, co ułatwia koordynację działań i podgląd sytuacji na drogach.
 5. Generowanie raportów w postaci plików PDF i Excel: System umożliwia generowanie różnorodnych raportów dotyczących przebytych kilometrów, godzin pracy pojazdów czy wydanych środków.
 6. Podsumowanie pracy pojazdów w ramach ZUD: Możliwość podsumowania pracy pojazdów w określonym przedziale czasu ułatwia raportowanie i lepsze planowanie wydawania środków na kolejne akcje ZUD.
 7. Aplikacja mobilna na Android i iOS: System GPS Guardian jest dostępny również w formie aplikacji mobilnej, co umożliwia łatwy dostęp i monitorowanie działań w terenie.

Zastosowanie systemu GPS Guardian przynosi wiele korzyści. Przede wszystkim zapewnia transparentność i ułatwia zarządzanie publicznymi środkami. Dzięki funkcjonalności systemu możliwe jest proste raportowanie wykonanej pracy pojazdów, co pozwala na rzetelne przedstawienie informacji o przejeździe, pokonanych kilometrach i godzinach pracy pojazdów.

Przykładem korzystnego zastosowania systemu jest sytuacja, w której radni zadają pytania dotyczące wydanych środków na realizację ZUD. Dzięki raportom generowanym przez system GPS Guardian w czasie trwania akcji Zima, zarządzający mogą przedstawić precyzyjne dane dotyczące liczby przejazdów, pokonanych kilometrów i godzin pracy pojazdów, co rozwiewa wszelkie wątpliwości.

Dodatkowo, system GPS Guardian ułatwia prowadzenie akcji ZUD poprzez umożliwienie podglądu działań wykonawców w czasie rzeczywistym. Osoba odpowiedzialna za zarządzanie akcją może monitorować położenie pojazdów, historię tras, podsumowania okresowe.

To nowoczesne rozwiązanie, które warto wprowadzić dla lepszej organizacji samorządu, w celu uzyskania większej ilości informacji – zapraszamy do kontaktu.

Pobierz bezpłatny poradnik i dowiedz się jak wprowadzać monitoring GPS w zgodzie z RODO i Kodeksem Pracy

Cześć, Nazywam się Jarek Nawigator i prowadzę GPS Guardian. Wraz z naszym całym zespołem dążymy do tego, aby pojęcia takie jak: M2M, GPS, GSM, telemetria i nie były już więcej niezrozumiałym zbitkiem słów, tylko technologiami, które skutecznie wykorzystasz w swoim biznesie. Nasze rozwiązanie GPS Guardian pomoże sprostać wyzwaniom związanym z zarządzaniem flotami samochodów osobowych, ciężarowych czy maszyn, umożliwi podniesienie wydajności i namierzy miejsca, gdzie Twoi pracownicy generują niepotrzebne koszty.