Podsumowanie zmian w przepisach 2022 – licencja wspólnotowa

Dalsza część podsumowania zmian w przepisach z roku 2022. Od 21 maja 2022 r. na przejazd pojazdem od 2,5 do 3,5 t poza granice Polski, przewoźnik musi posiadać licencję. W przypadku nie spełnienia warunków wymaganych dla takich przewozów grozi kara.

Monitoring-GPS-Warszawa

W dniu 28 stycznia 2022 r. została opublikowana ustawa z dnia 26 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw(Dz. U. z 2022 r. poz. 209), dzisiaj przyjrzymy się art. 16, którego treść znajduje się poniżej:

Art. 16. 1. Do dnia 20 maja 2022 r. do przedsiębiorców wykonujących zawód przewoźnika drogowego rzeczy z wykorzystaniem pojazdów silnikowych lub zespołów pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 2,5 tony i nie przekracza 3,5 tony w międzynarodowym transporcie drogowym rzeczy, przepisy ustawy zmienianej w art. 1 stosuje się wyłącznie w zakresie wydawania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencji wspólnotowej i wypisów z tej licencji oraz zgłaszania pojazdów, o których mowa w art. 7a ust. 7 pkt 7 tej ustawy.

2. Przedsiębiorcy, o których mowa w ust. 1, od dnia wejścia w życie niniejszego przepisu, mogą ubiegać się o wydanie dokumentów, o których mowa w ust. 1.

Co oznacza zmiana w wymaganych domumentach?

Zgodnie z pakietem mobilności, na pojazdy od 2,5 do 3,5 t w transporcie międzynarodowym musimy posiadać ważną licencję wspólnotową, poniżej wyjaśnienie czym licencja jest:

Licencja wspólnotowa to pozwolenie wydawane przez państwo członkowskie przewoźnikowi, który ma siedzibę w tym państwie lub jest uprawniony w państwie członkowskim do wykonywania międzynarodowego przewozu drogowego rzeczy. Licencja wydawana jest maksymalnie na 10 lat z możliwością jej przedłużenia.

WAŻNE: Oryginał licencji wspólnotowej powinien być przechowywany przez przewoźnika w siedzibie firmy.

Przepis nakłada na przewoźników nowy obowiązek, którego pominięcie wiąże się z niemałymi karami, bo aż do 12 000 zł.

 

Wyjątek – czyli przejazdy na potrzeby własne

Ustawa o transporcie drogowym przewiduje, że przejazd może być uznany za wykonywany na potrzeby własne, jeśli spełnione są następujące warunki:

  1. Pojazd – musimy mieć na niego tytuł prawny. W przypadku gdy z dowodu rejestracyjnego nie wynika nasze prawo do dysponowania pojazdem, musimy posiadać w pojeździe dokument upoważniający nas do prowadzenia tego pojazdu – np. kopię umowy najmu czy leasingu).
  2. Kierowca – za kierownicą pojazdu na całej trasie przejazdu musi znajdować się albo przedsiębiorca, albo jego pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Inna umowa z kierowcą, np. zlecenie, wyklucza możliwość wykonania takiego przewozu jako przewozu na potrzeby własne.
  3. Ładunek – przejazd może być realizowany z ładunkiem lub „na pusto”. Warto, żeby w każdym przypadku w aucie był dokument przewozowy. Podczas jazdy „na pusto” zaleca się posiadanie dokumentu z rozładunku. 
  4. Powiązanie ładunku z naszą firmą – przewożone rzeczy muszą być własnością przedsiębiorcy lub zostać przez niego sprzedane, kupione, wynajęte, wydzierżawione, wyprodukowane, wydobyte, przetworzone lub naprawione albo celem przejazdu musi być przewóz osób lub rzeczy z przedsiębiorstwa lub do przedsiębiorstwa na jego własne potrzeby. 

W przypadku gdy któryś z warunków nie zostanie spełniony, przejazd międzynarodowy pojazdem od 2,5 do 3,5 t podlega ustawie o transporcie drogowym.

Pobierz bezpłatny poradnik i dowiedz się jak wprowadzać monitoring GPS w zgodzie z RODO i Kodeksem Pracy

Cześć, Nazywam się Jarek Nawigator i prowadzę GPS Guardian. Wraz z naszym całym zespołem dążymy do tego, aby pojęcia takie jak: M2M, GPS, GSM, telemetria i nie były już więcej niezrozumiałym zbitkiem słów, tylko technologiami, które skutecznie wykorzystasz w swoim biznesie. Nasze rozwiązanie GPS Guardian pomoże sprostać wyzwaniom związanym z zarządzaniem flotami samochodów osobowych, ciężarowych czy maszyn, umożliwi podniesienie wydajności i namierzy miejsca, gdzie Twoi pracownicy generują niepotrzebne koszty.