e-TOLL – nowy system poboru opłat

Od 1 października viaTOLL został całkowicie zastąpiony przez system e-TOLL. Czym jest e-TOLL, kto podlega opłacie, jakie obowiązki i ulgi rząd przewidział dla użytkowników? Odpowiedzi na najczęstsze pytania zgromadziliśmy w poniższym artykule.

Biznes bez kompleksów - osiągaj cele jak najlepsi dzięki Monitoringowi GPS

Czym jest e-TOLL?

System e-TOLL to nowoczesne rozwiązanie zbudowane w celu realizacji poboru opłaty za przejazd po płatnych odcinkach dróg w Polsce, zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

E-TOLL monitoring pojazdu

E-TOLL oparty jest o technologię wyznaczania pozycji użytkownika przy zastosowaniu pozycjonowania satelitarnego z wykorzystaniem wirtualnych bramownic.

Każdy użytkownik pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t powinien wybrać najlepszy dla swoich potrzeb sposób przekazania danych lokalizacyjnych. Do wyboru mamy:

 • darmową aplikację na urządzeniach mobilnych, 
 • lokalizatory fabrycznie zamontowane w pojazdach (ZSL)
 • urządzenia pokładowe (OBU)

W naszej ofercie znajdują się urządzenia e-TOLL zarówno ZSL jak i OBU, oficjalnie dopuszczone do użytku, co oznacza, że uzyskały pozytywny wynik w testach dla systemu e-TOLL.

O sposobach przekazywania danych do systemu e-TOLL można przeczytać w oddzielnym artykule.

Czy e-TOLL jest obowiązkowy?

System e-TOLL jest obowiązkowy dla wszystkich pojazdów samochodowych oraz zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, a także dla autobusów niezależnie od ich dopuszczalnej masy całkowitej.

Kto podlega opłacie w e-TOLL?

Zgodnie z ustawami (w tym z ustawą z 6 maja 2020 roku o drogach publicznych) elektroniczny pobór opłat obowiązuje w Polsce na autostradach płatnych, drogach szybkiego ruchu oraz wybranych drogach krajowych. 

System e-TOLL jest obowiązkowy dla kierowców prowadzących pojazdy:

Pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej > 3,5 t oraz < 12 t

 • Samochód osobowy z przyczepą o łącznej dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu i przyczepy powyżej 3,5 tony
 • Mikrobus z liczbą miejsc siedzących poniżej 9 z przyczepą o łącznej dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu i przyczepy powyżej 3,5 tony
 • Ciągnik siodłowy z naczepą o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony
 • Ciągnik siodłowy bez naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony
 • Samochód dostawczy powyżej 3,5 tony

Pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej ≥ 12 t

 • Samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej co najmniej 12 ton
 • Samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej co najmniej 12 ton z przyczepą z dyszlem
 • Ciągnik siodłowy z naczepą o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton

Autobusy

 • Autokar / autobus z liczbą miejsc siedzących powyżej 9 (łącznie z kierowcą) niezależnie od dopuszczalnej masy całkowitej
 • Autokar / autobus z liczbą miejsc siedzących powyżej 9 (łącznie z kierowcą) z przyczepą niezależnie od ich dopuszczalnej masy całkowitej

Ulga podatkowa e-TOLL – na czym polega ulga?

Od 29 czerwca 2021 roku obowiązuje w podatku dochodowym ulga e-TOLL. Ulga jest związana z wydatkami na wyposażenie pojazdów w urządzenia do poboru opłat w systemie e-TOLL.

Ulga polega na odliczeniu od dochodu (przychodu) z pozarolniczej działalności gospodarczej lub od dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej ustalonego na podstawie prowadzonej podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ksiąg rachunkowych (PIT) albo od dochodu z innych źródeł niż zyski kapitałowe (CIT):

 • wydatków poniesionych na nabycie zewnętrznego systemu lokalizacyjnego lub urządzenia pokładowego,
 • opłat poniesionych z tytułu umowy na obsługę zewnętrznego systemu lokalizacyjnego albo urządzenia pokładowego,
 • opłat poniesionych z tytułu umowy leasingu, najmu lub dzierżawy zewnętrznego systemu lokalizacyjnego lub urządzenia pokładowego lub innej umowy o podobnym charakterze, na podstawie której taki system albo takie urządzenie zostały oddane do używania.

W uldze są uwzględniane wydatki i opłaty netto, tj. bez podatku od towarów i usług.

Odliczeniu podlegają wyłącznie wydatki poniesione w 2021 roku.

Ulga przysługuje w wysokości maksymalnie 500 zł za wydatek poniesiony na jedno urządzenie do jednego pojazdu.

Oznacza to, że poniesiony wydatek, np. na jedno urządzenie do jednego pojazdu w kwocie 400 zł uprawnia do jego odliczenia w całości (mieści się w limicie 500 zł), a wydatek, np. na jedno urządzenie do jednego pojazdu w kwocie 700 zł uprawnia do odliczenia w kwocie 500 zł (do wysokości przysługującego limitu).

Zapraszamy na naszą stronę etoll.geotik.com, gdzie uzyskają Państwo informacje dotyczące między innymi rejestracji firmy w systemie e-TOLL.

Pobierz bezpłatny poradnik i dowiedz się jak wprowadzać monitoring GPS w zgodzie z RODO i Kodeksem Pracy

Cześć, Nazywam się Jarek Nawigator i prowadzę GPS Guardian. Wraz z naszym całym zespołem dążymy do tego, aby pojęcia takie jak: M2M, GPS, GSM, telemetria i nie były już więcej niezrozumiałym zbitkiem słów, tylko technologiami, które skutecznie wykorzystasz w swoim biznesie. Nasze rozwiązanie GPS Guardian pomoże sprostać wyzwaniom związanym z zarządzaniem flotami samochodów osobowych, ciężarowych czy maszyn, umożliwi podniesienie wydajności i namierzy miejsca, gdzie Twoi pracownicy generują niepotrzebne koszty.