System e-TOLL dla pojazdów ciężarowych – kto podlega opłacie?

Zgodnie z Ustawą z dnia 6 maja 2020 roku o zmianie ustawy o drogach publicznych, elektroniczny pobór opłat obowiązuje w Polsce na autostradach płatnych, drogach szybkiego ruchu oraz wybranych drogach krajowych.

Monitoring GPS dla wypożyczalni pojazdów

System e-TOLL jest obowiązkowy dla wszystkich pojazdów samochodowych oraz zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, a także dla autobusów niezależnie od ich dopuszczalnej masy całkowitej.

System e-TOLL, a pojazdy o masie od 3,5 tony do 12 ton

System opłat e-TOLL obowiązkowy jest dla ciągników siodłowych z naczepą oraz bez niej, od momentu przekroczenia 3,5 tony masy całkowitej, a także dla samochodów dostawczych o wadze powyżej 3,5 tony.
Każdy użytkownik pojazdu czy właściciel floty, w której pojazdy przekraczają masę całkowitą 3,5 t może wybrać najdogodniejszy dla siebie sposób na monitoring pojazdu w eTOLL, dostępne opcje to:

  • aplikacja na urządzeniu mobilnym
  • urządzenie ZSL – lokalizator fabrycznie zamontowany w pojazdach
  • urządzeń pokładowych (OBU)

Pojazdy o masie całkowitej równej lub większej niż 12 ton

Powyższa zasada dotyczy również wszystkich samochodów ciężarowych i dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej co najmniej 12 ton, a także samochodów ciężarowych z przyczepą i dyszlem, których masa całkowita przekracza 12 ton.
Obowiązkiem korzystania z systemu e-TOLL objęte są także ciężkie ciągniki siodłowe z naczepą.

Masa całkowita zestawów pojazdów

Od 1 stycznia 2019 roku do ustalenia dopuszczalnej masy całkowitej zestawu pojazdów sumuje się, inaczej niż mówi ustawa o dopuszczeniu osób i pojazdów do ruchu drogowego, dopuszczalne masy całkowite poszczególnych pojazdów. Przy obliczeniu nie uwzględnia się już nacisku na hak holowniczy ani nacisku naczepy.

Klasyfikacja pojazdów w systemie eTOLL

Stawka opłaty elektronicznej zależy od dopuszczalnej masy pojazdu lub łącznej dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów (np. pojazd z przyczepą) oraz klasy emisji pojazdu.
Na rządowej stronie eTOLL można znaleźć klasyfikator przygotowany w celu łatwego wyliczenia stawki; klasyfikator, wylicza stawkę opłaty elektronicznej wyrażoną w polskim złotym, za każdy kilometr przejechany drogami ekspresowymi i autostradami oraz drogami krajowymi.

Etoll – zabezpieczenie finansowe

Użytkownik zarejestrowany w Rejestrze uiszczających opłatę elektroniczną systemu e-TOLL posiadający zestaw kont rozliczeniowych w trybie z odroczoną płatnością jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia. Wysokość zabezpieczenia właściciele pojazdów mogą obliczyć na rządowej stronie e-TOLL.

Pobierz bezpłatny poradnik i dowiedz się jak wprowadzać monitoring GPS w zgodzie z RODO i Kodeksem Pracy

Cześć, Nazywam się Jarek Nawigator i prowadzę GPS Guardian. Wraz z naszym całym zespołem dążymy do tego, aby pojęcia takie jak: M2M, GPS, GSM, telemetria i nie były już więcej niezrozumiałym zbitkiem słów, tylko technologiami, które skutecznie wykorzystasz w swoim biznesie. Nasze rozwiązanie GPS Guardian pomoże sprostać wyzwaniom związanym z zarządzaniem flotami samochodów osobowych, ciężarowych czy maszyn, umożliwi podniesienie wydajności i namierzy miejsca, gdzie Twoi pracownicy generują niepotrzebne koszty.