Monitorowanie zasobów – raport Technologiczne Trendy 2021/22

W tej części analizy raportu Abi Research przedstawimy cele osiągnięte przez respondentów, cele przedstawione w liczbach, wierzymy, że ten sposób jest najlepszy do ukazana zalet monitorowania swojej floty, niezależnie od jej wielkości.

Kto wziął udział w badaniu?

64% wszystkich respondentów korzysta obecnie z oprogramowania do monitorowania floty w Polsce. 

Respondenci według wielkości floty:

 •  81% Średne (50-499)
 •  5% Duże firmy (500+)
 •  14% Małe (1-49)

Średnia wielkość floty dla wszystkich respondentów badania wynosi 138 pojazdów; floty te składają się z różnych typów pojazdów. Średnia wielkość floty dla wszystkich respondentów badania wynosi 111 pojazdów.

Jakie branże wzięły udział w badaniu?

 • 25% Budownictwo(w tym górnictwo,pozyskiwanie drewna,betoniarstwo,brukarstwo lub wykopy)
 • 21% Sektor publiczny
 • 2% Przemysł naftowy(w tym powiązane chemikalia, paliwa lub oleje)
 • 1% Media (gaz, prąd, telefon lub kanalizacja)
 • 4% Produkcja (w tym przetwarzanie i wytwarzanie)
 • 2% Recykling odpadów
 • 14% Usługi (w tym HVAC, zwalczanie szkodników, kształtowanie krajobrazu lub holowanie)
 • 9% Sprzedaż hurtowa i detaliczna
 • 9% Transport lekki (w tym taksówki, wynajem aut)
 • 1% Produkcja i dystrybucja żywności (w tym rolnictwo, hodowla i mleczarstwo)
 • 11% Transport towarów (w tym usługi w zakresie przeprowadzek towarów masowych suchych i artykułów gospodarstwa domowego)

Monitorowanie sprzętu, a branża budowlana

Firmy z wielu branż widzą korzystny wpływ monitorowania aktywów, bo aż 68% managerów uważa, że rozwiązania z zakresu monitorowania floty są “niezwykle” lub “bardzo” korzystne.

61% firm z branży budowlanej, które obecnie korzystają z rozwiązań monitorowania zasobów, potwierdza, że zauważyło poprawę wykorzystania sprzętu, a aż 54% stwierdziło, że znacznie poprawiło bezpieczeństwo sprzętu i naczep.
Respondenci jako inne cele wymienili między innymi poprawę wydajności i efektywności w całym zespole kierowców, a także personelu biurowego.

Technologia monitorowania zasobów zwiększa bezpieczeństwo, wykorzystanie sprzętu i produktywność zespołu.

Monitorowanie floty, a zwrot inwestycji

Ok. 70% kierowników flot stwierdziło, że system GPS jest „niezwykle” lub „bardzo korzystny” w zarządzaniu ich flotami.

 • 22% respondentów uzyskało zwrot z inwestycji (ROI) w rozwiązanie do śledzenia floty GPS w czasie krótszym niż 3 miesiące
 • 32% w okresie od 3 do 6 miesięcy,
 • 39% w okresie od 7 do 12 miesięcy.

Większa poprawa w kluczowych dla biznesu obszarach, takich jak obsługa klienta, zgodność z przepisami, wyznaczanie tras i wydajność, zmniejszenie zużycia paliwa, liczby wypadków, kosztów konserwacji pojazdów i ich pracy może pomóc przedsiębiorstwom w poprawie konkurencyjności rynkowej

Niezaprzeczalna redukcja kosztów

76% firm w Polsce stwierdziło, że redukcja zużycia paliwa jest jednym z największych wyzwań biznesowych (bardzo lub bardzo znaczącym), a w następnej kolejności są to:

 • 73% spełnianie wymagań i oczekiwań klientów 
 • 71% koszty pracy
 • 70% zwiększone koszty ogólne

Użytkownicy technologii śledzenia floty wykazali znaczne korzyści w zakresie tych i innych kluczowych wskaźników.

Ograniczenie wydatków, jakie osiągnęli menedżerowie floty po wdrożeniu rozwiązania do monitorowania GPS: 

 • 45% użytkowników systemów monitoringu GPS obniżyło zużycie paliwa
 • 47% odnotowało spadek liczby wypadków
 • 18% obniżyło ogólne koszty pracy

Technologia monitorowania floty to nie tylko analizowanie trasy na mapie, daje ona menedżerom floty bardzo potrzebny wgląd w zachowania kierowców, koszty floty oraz zużycie pojazdów. Dzięki monitoringowi i raportom możesz w każdej chwili sprawdzić puls swojej firmy i poprawić znacząco jej wydajność.

Pobierz bezpłatny poradnik i dowiedz się jak wprowadzać monitoring GPS w zgodzie z RODO i Kodeksem Pracy

Cześć, Nazywam się Jarek Nawigator i prowadzę GPS Guardian. Wraz z naszym całym zespołem dążymy do tego, aby pojęcia takie jak: M2M, GPS, GSM, telemetria i nie były już więcej niezrozumiałym zbitkiem słów, tylko technologiami, które skutecznie wykorzystasz w swoim biznesie. Nasze rozwiązanie GPS Guardian pomoże sprostać wyzwaniom związanym z zarządzaniem flotami samochodów osobowych, ciężarowych czy maszyn, umożliwi podniesienie wydajności i namierzy miejsca, gdzie Twoi pracownicy generują niepotrzebne koszty.