Monitoring GPS w samochodzie redukuje koszty utrzymania floty

Monitoring GPS w samochodzie firmowym to rozwiązanie niezwykle praktyczne, wygodne i pozwalające na skuteczną optymalizację kosztów związanych z utrzymaniem floty pojazdów. Koszt paliwa to jeden z elementów silnie determinujących globalny koszt prowadzonej przez nas działalności. W połączeniu ze sposobem eksploatacji pojazdów może mieć niebagatelny wpływ na kondycję finansową firmy. Monitoring w samochodzie służbowym to zatem odpowiedź na wysokie ceny paliw i nieekonomiczny sposób prowadzenia pojazdów przez pracowników firmy.

Monitoring redukuje koszty utrzymania pojazdów - GPS Guardian

Monitoring GPS w samochodzie firmowym – skuteczna kontrola i oszczędności

 

Niewłaściwa eksploatacja, rosnące ceny paliw i drożejące składki ubezpieczeniowe powodują, że utrzymanie samochodów służbowych wymaga coraz większych nakładów finansowych. Skutecznym sposobem na ich optymalizację jest właśnie monitoring GPS pozwalający kontrolować pojazdy w czasie rzeczywistym.

Właściciele firm, których pracownicy mają do dyspozycji auta służbowe często nie są świadomi, jak duży odsetek kosztów są w stanie zredukować dzięki wprowadzeniu nadzoru kierowców. Straty są często efektem nieprawidłowego korzystania z pojazdów, np. nagminnym przekraczaniem prędkości. Z tych właśnie względów, w samochodzie służbowym coraz częściej stosuje się urządzenia lokalizujące. Umożliwiają one kontrolę wybranych parametrów za pośrednictwem komputera podłączonego do Internetu lub telefonu komórkowego.

Rejestracja trasy

Wykorzystywanie samochodu służbowego do celów prywatnych w trakcie pracy nie jest dziś rzadkością. Zdarza się, że pracownik świadomie wydłuża zaplanowaną trasę, by przy okazji coś załatwić lub robi dłuższy, nieplanowany postój. Monitoring działający w oparciu o technologię GPS zapobiega temu, rejestrując dokładne informacje dotyczące położenia pojazdu.

System Monitoringu w samochodzie służbowym umożliwia wyznaczenie obszaru, w którym powinien się on poruszać. Przekroczenie tej strefy skutkuje uruchomieniem alarmu, który automatycznie przekazywany jest do wybranej osoby – mówi Piotr Majewski z firmy Rikaline – Dodatkowo monitoring przekazuje też informacje dotyczące postoju na podstawie analizy trasy oraz czasu, w którym wyłączony został zapłon.

Poza bieżącym nadzorem monitoring optymalizuje pracę dzięki dokładnemu planowaniu. Na podstawie raportów można zweryfikować, w jakim czasie pracownik realizuje dane zlecenie, a następnie wyznaczyć dokładne terminy dla innych kierowców. Nie ma też konieczności składania codziennych sprawozdań przez zatrudnionych, bo wszystkie dane otrzymujemy na bieżąco.

Kontrola paliwa i załadunku w samochodzie służbowym

Monitoring GPS funkcjonuje w oparciu o zintegrowane układy, co pozwala kontrolować aktualny stan pojazdu, poprzez sprawdzanie takich parametrów, jak: stan licznika, prędkość, z jaką porusza się auto czy ciśnienie oleju.

Instalacja szeregu czujników w samochodzie służbowym eliminuje problem kradzieży paliwa, korzystania z pojazdu przez osoby niepowołane lub nieautoryzowanego otwarcia przestrzeni ładunkowej. Wszelkie nadużycia powodują, że włącza się alarm. Dzięki temu chroniony jest nie tylko samochód, ale również załadunek – mówi Piotr Majewski z firmy Rikaline.

GPS w samochodzie służbowym to czysty zysk

Powyższe zalety to nie wszystko. Na obniżenie kosztów wpływa również fakt, że firmy ubezpieczeniowe chętnie wykorzystują technologię GPS dla lepszej ochrony pojazdu przed kradzieżą, dlatego za posiadanie monitoringu oferują stosowne upusty na Autocasco.

Pobierz bezpłatny poradnik i dowiedz się jak wprowadzać monitoring GPS w zgodzie z RODO i Kodeksem Pracy

Cześć, Nazywam się Jarek Nawigator i prowadzę GPS Guardian. Wraz z naszym całym zespołem dążymy do tego, aby pojęcia takie jak: M2M, GPS, GSM, telemetria i nie były już więcej niezrozumiałym zbitkiem słów, tylko technologiami, które skutecznie wykorzystasz w swoim biznesie. Nasze rozwiązanie GPS Guardian pomoże sprostać wyzwaniom związanym z zarządzaniem flotami samochodów osobowych, ciężarowych czy maszyn, umożliwi podniesienie wydajności i namierzy miejsca, gdzie Twoi pracownicy generują niepotrzebne koszty.